Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Wizyta studyjna logistyków z Technikum nr 3

2022-10-21 11:18:11 (ost. akt: 2022-10-21 11:21:21)

20 października br. uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk (klasy 4Lp i 4L) brały udział w wyjeździe do Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wizyta miała na celu zapoznanie uczniów przez menadżerkę kierunku p. Izabelę Walczak z ofertą dedykowaną dla studentów zainteresowanych kierunkami logistycznymi na Wydziale Informatyki i Nowych Technologii.

Odbyły się także zajęcia o tematyce logistycznej z prodziekanką Agnieszką Kałaską, gdzie można było przekonać się, że nawet zaplanowanie rysunku... świnki może być problematyczne.

Uczniowie zostali oprowadzeni po kompleksie studenckim przy al. Grunwaldzkiej. Uczelnia przygotowała także spotkanie oraz wykład dla aktualnych studentów jak i naszych uczniów z p. Haliną Langowską prezeską LANGOWSKI LOGISTICS sp. z o.o. na temat działalności firmy transportowo-logistycznej. Po wykładzie uczniowie mieli okazję także zapoznać się z ofertą praktyk w firmie LANGOWSKI LOGISTICS sp. z o.o., która współpracuje z odwiedzaną uczelnią - Wyższą Szkołą Bankową.

Wyjazd zrealizowano dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM”.

informacja i zdjęcia: Technikum nr 3 w Malborku