Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

LI sesja Rady Miasta Malborka

2022-10-20 07:43:50 (ost. akt: 2022-10-20 07:45:25)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

27 października 2022 roku, o godz. 10.00 odbędzie się LI sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Malborku w roku szkolnym 2021/2022. ref. Małgorzata Krysik nacz. wydz. OKS.
5. Promocja Gospodarcza i turystyczna miasta – działania i ich efektywność. ref. Katarzyna Mowińska nacz. wydz. PTWZ, Zbigniew Charmułowicz stanowisko ds. współpracy z przedsiębiorcami.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska – Downar;
b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok - X zmiana, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska – Downar;
c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. Katarzyna Kostrzewa – Rzoska naczelnik wydz. RGP;
d) w sprawie zmiany nazwy ul. Warsztatowej na ul. Rajską w Malborku, ref. Katarzyna Kostrzewa – Rzoska naczelnik wydz. RGP;
e) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2023, ref. Sylwia Starosta – Romańczuk naczelnik wydz. SPS;
f) w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Malborka, ref. Robert Klejnowski naczelnik wydz. GKO;
g) w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Malborka, ref. Dariusz Rowiński przewodniczący Kom. Rewizyjnej;
h) w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka z kontroli realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021 w zakresie projektu: Przestrzenny napis ”MALBORK”, ref. Dariusz Rowiński przewodniczący Kom. Rewizyjnej;
i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz przewodniczący Kom. SWiP.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
10. Komunikaty i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji
1. Komisja OKS – 20.10.2022 r. godz. 10.00 (sala232)
2. Komisja SPS – 26.10.2022 r. godz. 11.00 (sala 119)
3. Komisja Fin.iRM – 26.10.2022 r. godz. 12.30 (sala 119)
4. Komisja GKMiK – 26.10.2022 r. godz. 13.30 (sala119