Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Firma z Malborka dokończy budowę placu zabaw wraz z punktem widokowym

2022-10-18 13:26:44 (ost. akt: 2022-12-20 09:28:08)

W piątek 14 października w Urzędzie Miasta Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski podpisał umowę na dokończenie inwestycji "Budowa placu zabaw wraz z punktem widokowym" z przedstawicielem firmy INWESTBUD Wykonawstwo i Obsługa Inwestycji Budowlanych - Wojciech Drabik.

W ramach inwestycji zaplanowano rekreacyjno-wypoczynkowe urządzenia terenu dla rodzin, na które składa się plac zabaw z indywidualnymi zabawkami, tor rowerowy, bastion ziemny z wbudowanymi w skarpy funkcjami zabawowymi, zabawki edukacyjne, powstanie tam również tor wodny, labirynt z zieleni oraz punkt widokowy. W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja oświetlenia parku, instalacja wodociągowej z przyłączem. Zaplanowano również część spacerową: ciągi piesze i placyki o nawierzchni mineralnej i syntetycznej.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu: „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza 2)" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Koszt dokończenia inwestycji to 5 997 787,93 zł
Prace mają być zakończone w kwietniu 2023 roku.

http://m.82-200.pl/2022/06/orig/flaga-8375.jpg

This publication was produced with the financial support of the European Union.
Ta publikacja została stworzona przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat.
Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.