Wtorek, 29 listopada 2022. Imieniny Błażeja, Margerity, Saturnina

Park Jerozolimski po rewitalizacji

2022-10-17 14:07:23 (ost. akt: 2022-10-17 14:26:59)

Dobiegają końca prace rewitalizacyjne Parku Jarozolimskiego (za Szpitalem Jerozolimkim).

W ramach prac pod nazwą „Rewitalizacja obszaru parkowego z przeznaczeniem na rozwój działalności Inkubatora Kultury w Malborku wykonano:
- budowę ciągów pieszo – rowerowych wraz z nowymi nasadzeniami i uporządkowaniem zieleni,
- budowę elementów małej architektury takich jak m.in.: montaż ławek parkowych i dospołecznych,
- budowę lapidarium z ustawieniem tablic nagrobnych na płytach z betonu architektonicznego zgodnie z programem prac konserwatorskich.

W parku powstał plac zabaw, zewnętrzna siłownia. Teren jest monitorowany oraz zainstalowano tam potrzebne oświetlenie.

Prace przeprowadzone zostały w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.