Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

"Akademia samorządowca - dostępność plus" z gościnnym audytem w Malborku

2022-10-14 10:17:35 (ost. akt: 2022-10-14 13:42:52)

W ramach projektu "Akademia samorządowca - dostępność plus" grupa szkoleniowa odwiedziła Urząd Miasta Malborka. Wizyta połączona była także z audytem budynku i kompleksowym sprawdzeniem jak jest dostępny dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami.

Gośćmi byli przedstawiciele samorządów z Miastka, Słupska i Nowego Stawu. Trenerką projektu jest Pani Katarzyna Heba, która łamie stereotypy i bariery dotyczące osób z niepełnosprawnością. Mimo towarzyszącej jej od dziecka niepełnosprawności- widzi tylko szczątkowo- postanowiła się nie poddawać. Ukończyła studia prawnicze, prowadzi kancelarię adwokacka, bierze udział w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Jest Ambasadorką Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i przewodniczy Społecznej Wojewódzkiej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych na Pomorzu. Gdańska adwokat działa także w Komisji Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jak sama powiedziała adwokat widzieć nie musi. Wystarczy żeby myślał i kochał ten niełatwy, acz piękny zawód. Została także nominowana do tytułu Światowego Idola Niewidomych i Słabowidzących. Pani mecenas prowadzi także szkolenia wyjazdowe i świetnie radzi sobie w terenie. Często kursanci siadają na wózki inwalidzkie, zakładają okulary symulujące wady wzroku, biorą do ręki białą laskę i poruszają się po budynki dokonując jego audytu. Tak też było w przypadku Urzędu Miasta Malborka. Po przemierzeniu wszystkich pięter i części pokoi wspólnie sporządziliśmy wnioski i zalecenia. Budynek urzędu od dwóch lat sukcesywnie dostosowuje się do wymogów ustawy o dostępności. Każdego roku, w miarę posiadanych środków realizowane są kolejne etapy prac.

Jak podkreśliła Pani Katarzyna Urząd Miasta Malborka jest pierwszym urzędem na Pomorzu jaki odwiedziła posiadającym tyflomapy, czyli mapy dotykowe z czcionką brajlowską, dobrze dostosowaną windę głosową i audiodeskrypcję czyli funkcję przekazywania drogą słuchową werbalnego opisu treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym. W Urzędzie znajduje się także pętla indukcyjna.

Takie wizyty i projekty uwrażliwiają nas na to, że osoba niepełnosprawna ma pełne prawo uczestniczyć w każdej sferze życia społecznego w sposób samodzielny, na równi z innymi.