Czwartek, 21 września 2023. Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Edukacyjna Sieć Antysmogowa w Technikum nr 3

2022-10-12 12:08:16 (ost. akt: 2022-10-12 12:10:41)

Na budynku Technikum nr 3 w Malborku zainstalowany został czujnik smogu i w ten sposób szkoła dołączyła do projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). Umowa w tej sprawie została podpisana w poprzednim roku szkolnym przy zgodzie organu między Szkołą a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).

Kluczową częścią projektu będą działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców), których najważniejsze cele to:

1. podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na temat smogu,
2. zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,
3. integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz współpraca na rzecz rozwoju działań antysmogowych w społecznościach lokalnych.

Wraz ze zwiększaniem zasięgu projektu ESA i rozwojem form działania przygotowanie nauczycieli koordynatorów pozwoli na realizację przez nich kaskadowych działań szkoleniowo-informacyjnych, kierowanych do pozostałych nauczycieli.

Narzędziem pomocnym w prowadzonych działaniach edukacyjno-informacyjnych jest strona internetowa projektu ESA, zawierająca – obok stałych pomiarów jakości powietrza z placówek – opracowania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

Nauczyciele koordynatorzy i pozostali przedstawiciele grona pedagogicznego zaangażowani w realizację projektu ESA na kolejnych etapach będą zapraszani do aktywnego udziału w pracach nad tworzeniem koncepcji pełnego i skalowalnego programu edukacyjnego w formule ogólnopolskiej.

W ramach projektu szkoła otrzymała:
• czujnik smogu i tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów,
• materiały edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu,
• dostęp do platformy e-learningowej eduESA z cyfrowymi kursami i e-lekcjami dla nauczycieli i uczniów,
• szkolenia i webinaria dla nauczycieli.
• dostęp online do wyników pomiarów czujnika dla dowolnych użytkowników

informacja i zdjęcie: Technikum nr 3 w Malborku


http://m.82-200.pl/2022/10/orig/untitled-1-8644.jpg