Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Konsultacje społeczne z NGO

2022-10-04 13:51:27 (ost. akt: 2022-10-04 13:55:54)

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii lub uwag dotyczących projektu „Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2023”.

Konsultacje odbędą się w dniach od 12 do 14 października br. w formie przyjmowania opinii i uwag w wersji papierowej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

O terminie decyduje data wpływu opinii lub uwagi na adres urzędu lub data i godzina wpływu na pocztę elektroniczną.

Szczegółowe informacje wraz z plikami do pobrania znajdują się na stronie [urln=http://bip.malbork.pl/a,26435,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-04102022-r.html]Biuletynu Informacji Publicznej[/url]