Piątek, 24 marca 2023. Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota zaprasza do udziału w konkursie promującym Ekonomię Społeczną!

2022-09-02 12:27:04 (ost. akt: 2022-09-02 12:28:44)

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji, pomysłu, koncepcji na kampanię edukacyjną, dotyczącą Ekonomii Społecznej i odpowiedzialnych zakupów.

Efektem przygotowanej kampanii powinna być popularyzacja idei Ekonomii Społecznej w społeczeństwie, w szczególności w grupie rówieśniczej, kampania wykorzystująca różnorodne formy promocji (m.in. social media ), nad całością będzie czuwał mentor który ma do dyspozycji 20 godzin pracy z grupą.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Do konkursu przyjmowane są zgłoszenia klas/grup z czterech regionów animacyjnych:

Region 1 – powiaty: pucki, wejherowski, kartuski;
Region 2 – Trójmiasto – Gdańsk;
Region 3 – Trójmiasto – Gdynia, Sopot;
Region 4 – powiaty: tczewski, nowodworski, ziemski gdański.

Z każdego Regionu animacyjnego wyłoniona zostanie jedna grupa/klasa. Grupa/klasa powinna liczyć minimum 10 osób. O uczestnictwie w konkursie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Przystąpienie do konkursu nie wymaga uiszczenia żadnych opłat na rzecz Organizatora.

Istotne daty
1- 15 września – zapisy przez formularz dostępny na stronie Dobrarobota.pl
16.09. – 15.11 – praca nad projektem pod opieką mentora;
25.11 – przysłanie gotowej prezentacji przygotowanej kampanii promocyjnej ES;
Między 26.11 – 10.12 – przedstawienie kampanii
10.12 – ogłoszenie wyników

Jakie są nagrody?
Złożone koncepcje zostaną nagrodzone voucherami do wykorzystania w sklepie elektronicznym/księgarni lub nagrodami rzeczowymi. Pula nagród o łącznej wartości 6.000 zł brutto:

I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 1500 zł
III miejsce – 1000 zł
IV miejsce – 500 zł

REGULAMIN

http://m.82-200.pl/2022/09/orig/omggs-konkurs-ekonomia-spoleczna-plakat-online-8539.png