Poniedziałek, 17 czerwca 2024. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych ws. drogi krajowej nr 22

2022-08-19 11:25:03 (ost. akt: 2022-08-19 12:11:48)

Burmistrz Miasta Malborka zawiadamia strony postępowania oraz społeczeństwo o przedłożeniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku uzupełnień wraz z wyjaśnieniami w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 22 w Malborku, w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.102.2022.WR.1 z 29.07.2022 r.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5 w Malborku, pok. nr 216, tel. bezpośredni do osoby prowadzącej postępowanie: 55 629-04-33, e-mail: s.kordan@um.malbork.pl.

Opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Malborka