Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Można składać wnioski o dodatek węglowy

2022-08-17 09:40:16 (ost. akt: 2022-08-17 09:41:42)

17 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy będzie wypłacany do miesiąca od złożenia wniosku, którego wzór został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

Wnioski można składać w formie elektronicznej lub papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku (ul.Słowackiego 74) Informacje w tej sprawie pod nr. telefonu 55 647 27 81

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Czas na składanie wniosków w gminach jest do 30 listopada 2022 r. Wypłata środków ma trafiać na konto wskazane we wniosku.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477)

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)

WNIOSEK DO POBRANIA