Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie zgłaszania uwag do oferty Malborskiego Stowarzyszenia Lotników

2022-08-01 12:47:38 (ost. akt: 2022-08-01 12:50:02)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 29.07.2022 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty Malborskiego Stowarzyszenia Lotników w Malborku na realizację zadania publicznego pt. „70 rocznica powstania lotnictwa wojskowego w Malborku” złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.)

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 r. do godz. 14:30 osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka (parter) lub skanem na e-mail: h.kloskowska@um.malbork.pl z zastrzeżeniem złożenia oryginału, z dopiskiem: „Uwagi do oferty „70 rocznica powstania lotnictwa wojskowego w Malborku””.

O terminie złożenia uwag decyduje data i godzina wpływu do Urzędu lub na pocztę elektroniczną.

Oferta i załączniki do niej dostępne są do wglądu w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, pok.1B (parter). Osobą do kontaktu jest Halina Kloskowska, tel. (55) 629-04-26, e-mail: h.kloskowska@um.malbork.pl.

Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej