Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

Konsultacje społeczne ws. rozbudowy drogi krajowej na odcinku Malbork - Królewo

2022-07-21 12:05:41 (ost. akt: 2022-07-21 12:08:35)

Burmistrza Miasta Malborka zawiadamia o przystąpieniu do postępowania z udziałem społeczeństwa w podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork – Królewo”

Pełna treść obwieszczenia z dnia 20.07.2022 r.

Termin składania wniosków i uwag w sprawie:
od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. (włączając podane dni).

Miejsce udostępnienia dokumentacji sprawy:
• Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, drugie piętro, pokój numer 216, kontakt z osobą prowadzącą postępowanie: bezpośredni numer telefonu: 55 629 04 33, adres poczty elektronicznej: s.kordan@um.malbork.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej, na adres korespondencyjny: Burmistrz Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
• na adres poczty elektronicznej osoby prowadzącej postępowanie: s.kordan@um.malbork.pl,
• na adres esp: /xt2uer311q/SkrytkaESP - dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka (BIP) (Biuletyn Informacji Publicznej).

Uwagi i wnioski, które wpłyną w terminie zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Malborka. Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione zostaną zawarte w uzasadnieniu decyzji.

Informacja o wydaniu decyzji oraz treść decyzji będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka, Menu: Informacje – Ochrona środowiska (ochrona środowiska).