Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Pomorskie Żagle Wiedzy - zajęcia dla szkół

2022-07-20 14:17:12 (ost. akt: 2022-07-20 14:31:09)

W ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka” Miasto Malbork organizuje dla uczniów szkół podstawowych dodatkowe praktyczne zajęcia na wodzie.

Z uwagi na to, iż zajęcia praktyczne na wodzie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z malborskich szkół Miasto Malbork podjęło decyzję o ich kontynuacji również w okresie wakacyjnym.

Wśród szkół, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie można wymienić:
1. Szkołę Podstawową nr 6 w Malborku;
2. Szkołę Podstawową nr 2 w Malborku;
3. Szkołę Podstawową nr 9 w Malborku;
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku.

Lekcje żeglarstwa odbywają się w każdą środę od godziny 9.00 na przystani żeglarskiej Park Północny przy użyciu sprzętu zakupionego przez Miasto Malbork w ramach projektu „Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku”, a zajęcia prowadzone są przez trenerów z Pomorskiego Związku Żeglarskiego z Gdyni.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

http://m.82-200.pl/2022/07/orig/1515-8442.jpg