Poniedziałek, 17 czerwca 2024. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Edukacyjna Sieć Antysmogowa w ZSP nr 3

2022-07-14 12:46:16 (ost. akt: 2022-07-14 12:46:15)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku znalazł się na zwycięskiej liście szkół, które otrzymają bezpłatny czujnik smogu i dołączy do projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). Umowa w tej sprawie przy zgodzie organu prowadzącego zostanie podpisana między Szkołą a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).

Kluczową częścią projektu będą działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców), których najważniejsze cele to:
1. podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na temat smogu,
2. zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,
3. integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz współpraca na rzecz rozwoju działań antysmogowych w społecznościach lokalnych.

Wraz ze zwiększaniem zasięgu projektu ESA i rozwojem form działania przygotowanie nauczycieli koordynatorów pozwoli na realizację przez nich kaskadowych działań szkoleniowo-informacyjnych, kierowanych do pozostałych nauczycieli.

Narzędziem pomocnym w prowadzonych działaniach edukacyjno-informacyjnych jest strona internetowa projektu ESA, zawierająca – obok stałych pomiarów jakości powietrza z placówek – opracowania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.
Nauczyciele koordynatorzy i pozostali przedstawiciele grona pedagogicznego zaangażowani w realizację projektu ESA na kolejnych etapach będą zapraszani do aktywnego udziału w pracach nad tworzeniem koncepcji pełnego i skalowalnego programu edukacyjnego w formule ogólnopolskiej.

W ramach projektu szkoła otrzyma:
• czujnik smogu i tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów,
• materiały edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu,
• dostęp do platformy e-learningowej eduESA z cyfrowymi kursami i e-lekcjami dla nauczycieli i uczniów,
• szkolenia i webinaria dla nauczycieli.
• dostęp online do wyników pomiarów czujnika dla dowolnych użytkowników.