Czwartek, 28 września 2023. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Budynek przy Mickiewicza 62 zmienia się w ramach programu rewitalizacji

2022-07-11 12:24:27 (ost. akt: 2023-02-17 13:15:33)

Trwają prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 62 w Malborku.

W ramach prac wykonane zostanie:
- renowacja elewacji,
- wykonanie izolacji,
- renowacja i wymiana stolarki,
- remont klatki schodowej,
- remont werandy.

Prace dofinansowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
http://m.82-200.pl/2022/07/orig/02-8427.jpg
http://m.82-200.pl/2022/07/orig/03-8428.jpg
http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg