Poniedziałek, 27 marca 2023. Imieniny Ernesta, Jana, Marka

Strefa Płatnego Parkowania od 1 lipca rozszerzona. Możliwość zakupu kart abonamentowych

2022-06-29 09:09:09 (ost. akt: 2022-06-29 10:34:46)

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Malborka nr XLVI/377/2022 od 1 lipca rozszerzona zostaje strefa płatnego parkowania w Malborku.

Od 1 lipca dodatkowo płatne będzie parkowanie na parkingach:
- parking przy Starostwie Powiatowym (Plac Słowiański)
- parking Stare Miasto (przed Kościołem pw. Św. Jana Chrzciciela)
- (kolejne parkingi po zainstalowaniu parkometrów - lista na dole)

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

Stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP:
- do pół godziny: 1 zł,
- do jednej godziny: 2 zł,
- za każdą następną rozpoczętą godzinę: 2 zł.

Dodatkowo informujemy, że od 1 lipca wprowadzona została możliwość zakupu karty abonamentowej Strefy Płatnego Parkowania:

Abonament miesięczny:
100 zł dla zameldowanego mieszkańca Gminy Miejskiej Malbork
200 zł dla pozostałych osób

Abonament półroczny:
400 zł dla zameldowanego mieszkańca Gminy Miejskiej Malbork
800 zł dla pozostałych osób

Abonament roczny
700 zł dla zameldowanego mieszkańca Gminy Miejskiej Malbork
1400 zł dla pozostałych osób

Kartę abonamentową należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający kontrolę.

Opłaty uiszcza się w Kasie Urzędu.
Kasa Urzędu Miasta Malborka czynna jest:

poniedziałek: 8.30 - 14.00
wtorek: 8.30 - 14.00
środa: 8.30 - 16.00
czwartek: 8.30 - 14.00
piątek: 8.30 - 13.00

Do wyrobienia karty abonamentowej potrzebne będą:
- dowód opłaty abonamentowej,
- dowód rejestracyjny (kserokopia) lub inny dokument, o którym mowa w §9 ust.1 Uchwały nr XLVI/377/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 20 maja 2022 r.
- dowód osobisty do wglądu

Do pobrania:
Wniosek o wydanie karty abonamentowej
Po zamontowaniu parkometrów na wszystkich parkingach zatwierdzonych uchwałą nr XLVI/377/2022 Rady Miasta Malborka Strefa Płatnego Parkowania obowiązywać będzie:

- Stare Miasto (parking przy Baszcie „Garncarskiej”),
- ul. Kopernika (parking vis a vis PKO BP.S.A.),
- ul. Kościuszki I,
- Pl. Narutowicza (parking pomiędzy restauracją McDonald a rondem),
- ul. Kościuszki (parking przy Muzeum Miasta Malborka),
- ul. Piłsudskiego (vis a vis PKO BP.S.A.),
- ul. Poczty Gdańskiej (parking na końcu ulicy),
- ul. Warecka (parking Centrum),
- Pl. Słowiański (przed Starostwem Powiatowym),
- ul. Kościuszki (zaplecze Hotelu Centrum Malbork),
- ul. Konopnickiej (przy Młynówce vis a vis sklepu Biedronka),
- ul. Mickiewicza (przy Rondzie Inki),
- ul. Solskiego,
- ul. 17-go Marca (zaplecze Zakładu Karnego),
- ul. Zapolskiej,
- Stare Miasto (przed Kościołem pw. Św. Jana Chrzciciela),
- ul. Kościuszki II (zaplecze ulicy),
- ul. Żelazna i ul. Dworcowa,

Strefy: ul. Kościuszki II oraz ul. Żelaznej i ul. Dworcowej zaczną obowiązywać
od dnia 01. stycznia 2023 roku.