Poniedziałek, 26 września 2022. Imieniny Cypriana, Justyny, Łucji

Premiera Gry Miejskiej „Zagadkowy Malbork”

2022-06-23 13:26:47 (ost. akt: 2022-06-23 13:28:41)

Dnia 18 czerwca 2022r. odbyła się premiera Gry Miejskiej „Zagadkowy Malbork”, której scenariusz opracowała łódzka firma HD House w ramach realizowanego przez Miasto Malbork projektu pn. Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork (Faza 2)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W premierowej edycji udział wzięły 4 grupy. Trasa składała się z 10 przystanków, na których uczestnicy musieli wykonać zadanie i odpowiedzieć na pytanie podstawowe. Oprócz pytań podstawowych każdy przystanek oferował pytanie niespodziankę, na które poprawna odpowiedź była premiowana dodatkowymi punktami. Oprócz wiedzy uczestnicy musieli wykazać się w celnym strzelaniu z łuku oraz w udzielaniu pomocy rannym osobom. Gra trwałą około 2 godzin. Uczestnicy starowali spod Dworca Kolejowego, a kończyli w budynku Urzędu miasta Malborka. Wszystkie grupy za udział w grze otrzymały puchary, dyplomy i nagrody.

Na większości przystanków były zaaranżowane scenki przez członków Teatru Dwa Słowa z Malborka pod kierunkiem Violetty Jankowiak. Oprawa artystyczna została zapewniona przez zespół Bursztynki pod kierunkiem Pani Celiny Pacanowskiej. Oprócz grupy teatralnej scenki tworzyły mi.in. Panie z Uniwersytetu III Wieku, członkowie Bractwa Rycerskiego Chorągiew Ziemi Malborskiej, ratownik medyczny, flecista. Natomiast nadzór nad przebiegiem gry zgodnie z jej scenariuszem sprawowała Pani Małgorzata Zarzycka.

Premiera gry odbyła się w formie testu, aby Gra Miejska mogła znaleźć się jako dodatkowa atrakcja dla mieszkańców i turystów. Dzięki niej w łatwy i ciekawy sposób będą mogli zdobyć informacje o mieście Malborku, prezentowane w formie mało znanych ciekawostek.

http://m.82-200.pl/2022/06/orig/flaga-8375.jpg

This publication was produced with the financial support of the European Union.
Ta publikacja została stworzona przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat.

Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.