Sobota, 23 września 2023. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Związek „Młody Las” i 22 Baza Lotnictwa Taktycznego z tytułem Zasłużonego dla Miasta Malborka

2022-06-21 09:19:11 (ost. akt: 2022-06-21 09:29:36)

20 czerwca br. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Malborka wręczone zostały tytuły Zasłużonego dla Miasta Malborka dla Związku Polaków „Młody Las” oraz 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego. Uroczystość odbyła się w hangarze na terenie lotniska, o oprawę artystyczną zadbali Zespół Pieśni i Tańca „Malbork” pod kierunkiem Anety Ciok, również Zasłużonej dla Miasta Malborka oraz Magdalena Kupińska, instruktorka Grupy Wokalnej Folk. Oba zespoły należą do Klubu 22 BLT.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” nadawany jest w naszym mieście od 2003 roku. Jest wyrazem wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi na rzecz miasta Malborka. Tytuł nadaje Rada Miasta Malborka w drodze uchwały. Tradycyjnie już sesja rozpoczęła się od odegrania hejnału naszego miasta przez trębacza Andrzeja Pałkę

Pierwszym wyróżnionym był Związek Polaków „Młody Las”. W jego imieniu tytuł odbierali Maria Seibert, prezes malborskiego koła Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Związek Polaków "Młody Las" oraz Zasłużona dla Miasta Malborka oraz Kazimierz Cybulski, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego „Młody Las”. Laudację odczytała radna Rady Miasta Malborka Wioletta Klepacka. Tytuł został przyznany na mocy UCHWAŁY NR XLV/363/2022 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Malborka".

LAUDACJA
„Młody Las” to od 1944 r. ostateczna nazwa konspiracyjnej organizacji działającej na terenie Pomorza, głównie w Malborku i jego okolicach w czasie II wojny światowej. Organizacja zrzeszała Polaków wywiezionych na przymusowe roboty z różnych regionów Polski, między innymi Kaszub. Kociewia, Wielkopolski. „Młody Las” to niejako kontynuacja Tajnego Związku Młodzieży Wiejskiej „Młody Las”, założonego w Rojewie k. Rypina w 1939 r. z inicjatywy młodego nauczyciela Narcyza Kozłowskiego. Kiedy został on wywieziony do Malborka na przymusowe roboty, niezwłocznie (wykorzystując przysługujące przepustki i dni wolne od pracy) nawiązał kontakt z innymi wywiezionymi Polakami. I tak 5 maja 1941 r. Narcyz Kozłowski, Aleksander Wiśniewski i Antoni Janowicz podjęli decyzję o powołaniu tajnej organizacji, której nadrzędnym celem miała być tajna oświata, a poprzez nią podnoszenie kwalifikacji, podtrzymywanie ducha polskości, przeciwdziałanie germanizacji, przywiezionej na roboty polskiej młodzieży. Równolegle z edukacją podejmowano działalność propagandową, wywiadowczą, sabotażową, a po klęsce Niemców pod Stalingradem przygotowywano się do akcji zbrojnej.

„Młody Las” miał kontakty z Armią Krajową, trwałą współpracę podjął jednak z Komendą Główną Policji Armii Powstania w Toruniu, która była drugą obok „Gryfa Pomorskiego” polską organizacją wojskową na terenie Pomorza. 5 maja 2021 r. minęła 80. rocznica powstania Związku Polaków „Młody Las”, organizacji. Kapituła tytułu na swoim posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia Społeczno - Kombatanckiego Związku Polaków "Młody Las„ , Koło Malbork, o nadanie zaszczytnego tytułu Związkowi Polaków "Młody Las”

Drugie wyróżnienie trafiło do 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Malborku, reprezentowane przez płk. pil. Mariusza Wiączkowskiego, dowódcę 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Malborku. Laudację ponownie odczytała radna Wioletta Klepacka. Tytuł został przyznany na mocy UCHWAŁY NR XLV/362/2022 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Malborka".

L A U D A C J A

Lotnictwo na ziemiach malborskich stacjonuje nieprzerwanie od 70 lat. W 1952 roku ze zgrupowania lotniczego stacjonującego na lotnisku w Królewie Malborskim sformowano trzy odrębne organizacyjnie pułki lotnicze. Jeden z nich, 41. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, fazę organizacyjną zakończył w dniu 22 kwietnia 1952 roku wydając pierwszy rozkaz dzienny dowódcy.

Pułk pozostał i stacjonował w Malborku nieprzerwanie do końca roku 2000. Na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej, na bazie 41. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z dniem 01 stycznia 2001 roku została sformowana 22. Baza Lotnicza oraz 41.
Eskadra Lotnictwa Taktycznego.

Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2010 roku z dniem 01 stycznia 2011 roku 22. Baza Lotnicza została przeformowana w 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego. W jej skład weszła rozformowana 41. Eskadra Lotnictwa Taktycznego. Przez lata swojej działalności żołnierze 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku dzielnie stali i nadal stoją na straży malborskiego nieba.

Wkład Bazy w życie lokalnej społeczności jest ogromny. Baza jest największym pracodawcą na terenie miasta. Znaczna część mieszkańców jest związana z lotnictwem. Jednostka poprzez swoją działalność przyczynia się do funkcjonowania i rozwoju wielu podmiotów gospodarczych na terenie miasta. Jest otwarta na mieszkańców, turystów i pasjonatów lotnictwa, o czym świadczy, m.in. organizacja Dni Otwartych Lotniska.

W związku z pełnieniem funkcji państwa – gospodarza dla sił zbrojnych państw sojuszniczych, jednostka promuje Malbork w kraju i za granicą. Tym samym swoją działalnością rozsławia Miasto Malbork. Dumnie krzewi wartości patriotyczne wśród mieszkańców, m.in. organizując i aktywnie uczestnicząc w obchodach świąt państwowych i lokalnych. 22 Baza Lotnictwa Taktycznego przyczynia się także do rozwoju życia kulturalnego Malborka, poprzez znaczącą działalność Klubu 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Kapituła tytułu Zasłużony dla Miasta Malborka na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Malborka o nadanie tytułu dla 22 BLT w Malborku.