Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

Porządek II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka

2022-06-01 09:05:03 (ost. akt: 2022-06-01 09:13:07)

8 czerwca 2022 r. o godz. 14:30 odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miasta Malborka.
5. Ślubowanie radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Problemowych
Młodzieżowej Rady Miasta Malborka.
7. Informacje o działalności Młodzieżowej Rady Miasta Malborka dotyczące:
• konkursu plastycznego „ 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”,
• konkursu kulinarnego „ Na najlepsze wiosenne ciasto”,
• sadzenia kwiatów, drzew, krzewów oraz wysianiu łąki kwietnej na terenie miasta Malborka.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn. „KAIRÓS - Heritage as Urban
regeneration”,
• uczestnictwa przedstawicieli MRM na Międzynarodowych Dniach Hanzy
• uczestnictwa przedstawicieli MRM z Forum Dialogu Młodego pokolenia w ramach
projektu Indigise.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.