środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

2022-05-30 06:34:46 (ost. akt: 2022-05-30 06:59:14)

Burmistrz Miasta Malborka informuje, że w dniach 3 - 19 czerwca 2022 r. na terenie Miasta Malbork prowadzona będzie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (spis eternitu) Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy ADLER CONSULTING

Zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę z wykonawcą w zakresie umożliwienia przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawicielom firmy,
którzy będą ankietować teren miasta.

Właścicieli, którzy posiadają wyroby/odpady zawierające azbest prosimy o przygotowanie numerów ewidencyjnych działek wraz z obrębami. W przypadku, gdy na terenie Państwa nieruchomości znajdują się odpady azbestowe (wcześniej zdemontowane, albo nigdy nie zamontowane), prosimy o poinformowanie o tym pracowników, którzy będą przeprowadzać inwentaryzację. Dzięki spisowi możliwe będzie zbudowanie systemu wsparcia dla mieszkańców przy usuwaniu azbestu.
Pracownicy firmy Adler Consulting będą wyposażeni w upoważnienia wystawione przez Burmistrza Miasta Malbork. W związku z powyższym, że pracownicy firmy ADLER CONSULTING w czasie przeprowadzanego spisu będą odwiedzać posesję na terenie miasta, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i o trzymanie psów w zamknięciu lub na uwięzi za co z góry dziękujemy.

Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 3) na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

ADLER CONSULTING www.adlerconsulting.pl biuro@adlerconsulting.pl

PAMIĘTAJ!
Azbest może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska – przy pracach związanych z wyrobami zawierającymi azbest przestrzegaj przepisów prawnych!
Nieuszkodzone wyroby zawierające azbest, odpowiednio zabezpieczone mogą być dalej użytkowane! Nie usuwaj wyrobów zawierających azbest samemu – zleć to specjalistycznej firmie, która posiada uprawnienia!
http://m.82-200.pl/2022/05/orig/malbork-um-2022-ogloszenie-o-inwentaryzacji-1-8291.jpg