Sobota, 23 września 2023. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Jak włączyć tych, którzy się nie włączają?

2022-05-20 07:02:58 (ost. akt: 2023-02-10 11:20:57)

Rozpoczął się cykl zajęć warsztatowych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz osób zaangażowanych instytucjonalnie we wdrażanie rewitalizacji w Malborku. Działanie jest efektem otrzymanego przez Miasto Malbork wsparcia eksperckiego w ramach złożonego projektu w programie „Plan działań Dla Miast organizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów pt: "Zmieniaj siebie i otoczenie - działania wspierające włączenie społeczne, integracje i wzrost poczucia tożsamości wśród mieszkańców Malborka na obszarze rewitalizacji”.

Wśród osób zajmujących się rewitalizacją miast i aktywizacją społeczności lokalnych bardzo częste jest doświadczenie rozczarowania i frustracji wynikającej z tego, że nasze działania nastawione na poprawę życia mieszkańców wydają się natrafiać na mur ich obojętności, bierności a nawet niechęci i wrogości. Jak dotrzeć do tych, którzy się nie angażują? Jak przekonać tych, co są niechętni? Temu poświęcony jest cykl warsztatów.

Pierwsze z nich odbyły się 18 maja w wieży ciśnień z udziałem przedstawicieli samorządu, jednostek współpracujących i parterów Miasta Malborka w projekcie rewitalizacyjnym „Malbork na +” oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Warsztaty i dyskusje prowadził Pan Wojciech Kłosowski – ekspert zajmujący się partycypacją społeczną i współpracą z samorządami. Pierwsze warsztaty poświęcone były wprowadzeniu podstaw wiedzy o pracy animatorskiej w obszarach kryzysowych i zdegradowanych, oraz uświadomieniu, że zanim zaczniemy skutecznie pracować z mieszkańcami, musimy nauczyć się kooperacji w naszym własnym gronie.

Część 1: „Ale jak to? Tu jest naprawdę kryzys?” – o tym, że nie wolno nam się dziwić, że w obszarach problemowych rzeczywiście występują problemy, oraz o zjawisku wyuczonej bezradności.
Część 2: „Kompletnie nie rozumiem, dlaczego oni działają w ten sposób…” – o tym, że nie jest łatwo dobrze współpracować między sektorami.

Działania przeznaczone do realizacji w zgłoszonym projekcie stanowią uzupełnienie części zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Malbork na + - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka”. Ich celem jest przede wszystkim włączenie społeczne przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznych i pół-publicznych o lokalnym charakterze.
Wsparcie ekspercie podzielone zostało na dwa moduły:
I warsztaty w gronie urzędników i przedstawicieli III sektora i lokalnych liderów
II warsztaty z mieszkańcami rewitalizowanych przestrzeni

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg