środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

Do końca maja można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

2022-05-17 06:54:18 (ost. akt: 2022-05-17 07:04:13)

Do końca maja 2022 roku można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2023. Na zadania tej edycji zaplanowano 600 tys. zł – na Projekty Duże do 240.000 zł (80% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski) i na Projekty Małe do 30.000 zł. (20% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski).

Co można sfinansować?
W ramach Budżetu Obywatelskiego można sfinansować zadania, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców miasta Malborka, w szczególności zadanie takie jak:
- budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
- działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Więcej o Malborskim Budżecie Obywatelskim, zasadach, projektach, które zwyciężyły w poprzednich edycjach, mapie realizacji zadań znajdziecie Państwo na stronie www.budzetobywatelski.malbork.pl.

Harmonogram:
do 31.05.2022
Składanie przez mieszkańców projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

01.06.2022 – 30.06.2022
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

01.09.2022 – 12.09.2022
Spotkania z mieszkańcami, przedstawienie projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, publikacja projektów na stronie internetowej miasta Malborka oraz w lokalnych mediach

01.09.2022 – 30.09.2022
Głosowanie mieszkańców w Urzędzie Miasta Malborka oraz na stronie
internetowej,

do 07.10.2022
Przekazanie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania wraz z rekomendacją projektów do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Do pobrania:

Zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego