Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

2022-05-12 10:52:12 (ost. akt: 2022-05-12 10:52:43)

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze „500 plus” czy o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją tego jest utrata prawa do świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o takie świadczenia i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Mogą to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pomocą formularza POG. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić dostępna jest na stronie internetowej zus.pl.

Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.
ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić czy dana osoba opuściła nasz kraj i może weryfikować legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie, w trakcie ich, pobierania.
ZUS ma dostęp do państwowych rejestrów np. do systemu informacji oświatowej czy centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby będzie mógł także korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną.

W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce. Może też wstrzymać wypłatę świadczenia, jeżeli uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zasady te obowiązują zarówno Polaków, jak i obcokrajowców.

Obowiązek informowania o opuszczeniu Polski dotyczy także wyjazdu do krajów Unii Europejskiej. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pozwalają ZUS uzyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowania o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.