Niedziela, 21 lipca 2024. Imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

XLVI sesja Rady Miasta Malborka

2022-05-12 10:18:37 (ost. akt: 2022-05-12 10:23:12)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

20 maja 2022 roku godz. 10.00 (sala posiedzeń 119) odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Malborka.

Porządek XLVI sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021 w roku 2021 oraz Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2021.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Malborka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej w tych strefach, ref. Komendant Straży Miejskiej;
b) w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Mieście Malborku, ref. Prezes MZK;
c) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – VI zmiana, ref. M. Pilarska -Downar;
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – III zmiana, ref. M. Pilarska -Downar;
e) w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Malborku, ref. W. Krawczyk Prezs ZGKiM;
f) w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Malborka do reprezentowania Rady w Radzie Muzeum Miasta Malborka, ref. P.Dziwosz Przewodniczący Rady;
g) w sprawie powołania członków Rady Muzeum działającej przy Muzeum Miasta Malborka, ref. M. Krysik nacz wydz. OKS;
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja Oświaty Kultury i Sportu 18.05.2022 godz. 11.45 (sala 119)
2. Komisja Spraw Społecznych 18.05.2022 r. godz. 12.30 (sala 119)
3. Wspólne posiedzenie Kom. GKMiK i Kom. Fin. i Rozwoju M-ta 19.05.2022 r. godz. 12.00 (sala 119)