środa, 24 lipca 2024. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Sukces informatyków z ZSP nr 3

2022-04-28 08:17:15 (ost. akt: 2022-04-28 08:38:41)

Trójka uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku kształcących się w zawodzie technik informatyk: Kacper Korkosz, Tomasz Kozubski i Filip Stefański otrzymała wyróżnienie w konkursie ”Razem do Zawodu” w kategorii IT-Information Technology za projekt Smart Park.

„Razem do zawodu” to projekt kierowany do uczniów szkół zawodowych, realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

Celem projektu jest nawiązywanie trwałych relacji między szkołami zawodowymi, uczniami oraz pracodawcami w branżach kluczowych.

Opiekunem uczniów był nauczyciel przedmiotów informatycznych Tomasz Kardasz.