środa, 28 września 2022. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

XLV sesja Rady Miasta Malborka

2022-04-21 06:48:58 (ost. akt: 2022-04-21 06:55:20)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

28 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ślubowanie radnego.
4. Informacja na temat działalności Muzeum Miasta Malborka w 2021 r. i plany na przyszłość.
5. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka”, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
b) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka”, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
c) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 r. – V zmiana, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska – Downar;
d) zmieniająca Uchwałę nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
e) zmieniająca Uchwałę nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
f) zmieniająca Uchwałę nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Malborka, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
g) zmieniająca Uchwałę nr II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji Rady Miasta Malborka, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
h) zmieniająca Uchwałę nr II/8/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta Malborka, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
i) zmieniająca Uchwałę nr II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Malborka, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
j) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Miasta Malbork, ref. Robert Klejnowski zastępca nacz. GKO;
k) w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Malborka, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
l) w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Malborka, ref. A. Ilarz przewodniczący Kom. SWiP;
m) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza, ref. A. Ilarz przewodniczący Kom. SWiP;
n) w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka z kontroli realizacji Uchwały nr XXV/214/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta Malborka na 2020 rok – IV zmiana (w zakresie zabezpieczenia planu wydatków w dz.900 rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne: zagospodarowanie terenu na skwerze ZHP, ref.D. Rowiński przew. Kom Rewizyjnej.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja SPS – 26.04.2022 r. godz. 10.00
2. Komisja OKS – 26.04.2022 r. godz. 11.00
3. Komisja GKMiK – 26.04.2022 r. godz. 12.00
4. Komisja Fin.RM – 26.04.2022 r. godz. 13.30