Wtorek, 27 lutego 2024. Imieniny Gagrieli, Liwii, Leonarda

Rozpoczęła się rewitalizacja budynku przy Mickiewicza 62

2022-04-01 16:05:50 (ost. akt: 2023-02-17 13:15:57)

Rozpoczęły się prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 62 w Malborku.

W ramach prac wykonane zostaną:
- renowacja elewacji,
- wykonanie izolacji,
- renowacja i wymiana stolarki,
- remont klatki schodowej,
- remont werandy.

Koszt inwestycji: 329.678.40 zł

Planowany termin ukończenia prac: 30 sierpnia 2022 r.

Prace dofinansowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg