Piątek, 23 lutego 2024. Imieniny Damiana, Romana, Romany

Środki z rezerwy subwencji oświatowej na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla malborskich uczniów

2022-04-01 07:53:21 (ost. akt: 2022-04-01 07:59:01)

Okres stanu epidemii i związany z nim reżim sanitarny, zwłaszcza aspekt izolacji społecznej, doprowadził do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Z tego względu według Ministerstwa Edukacji i Nauki konieczne stało się objęcie uczniów wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnych formach.

W tym celu miasto Malbork otrzymało z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. kwotę 125.888,00 zł na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Miasto Malbork oraz na dofinansowanie w formie dotacji celowej ww. zajęć realizowanych w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Malborku.

Wsparcie obejmuje organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Podział środków został dokonany przez MEiN na podstawie liczby uczniów w szkołach na dzień 30 września 2021 r.

Przyznane środki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku – 13.883,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku – 17.561,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Malborku – 20.566,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Unicef w Malborku – 26.736,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku – 6.961,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku – 17.007,00 zł,
7. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku – 15.662,00 zł,
8. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Malborku – 7.512,00 zł.