Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Nabór wniosków dla obecnych najemców lokali komunalnych Gminy Miejskiej Malbork do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobach Malborskiego TBS Sp. z o.o. w Malborku

2022-03-31 10:34:59 (ost. akt: 2022-03-31 10:34:54)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza nabór wniosków kandydatów dla obecnych najemców lokali komunalnych Gminy Miejskiej Malbork do zawarcia umów najmu dziesięciu lokali mieszkalnych będących własnością Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Malborku utworzonych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, tj. budynku „R” realizowanego przez Spółkę przy ulicy Czerskiego w Malborku.

Kandydatami do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobach Malborskiego TBS Sp. z o.o. w Malborku mogą być osoby spełniające następujące warunki:

1) aktualnie są najemcami lokali mieszkalnych (docelowych) wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Malbork, nie posiadają zaległości czynszowych wobec miasta i po podpisaniu umowy o najem lokalu z Malborskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku, pozostawią je do dyspozycji samorządu w dobrym stanie technicznym nie wymagającym nakładów finansowych ze strony miasta,

2) osiągają średni miesięczny dochód określony szczegółowo w Zarządzeniu Nr 68/2022 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozpatrywania, kwalifikowania, opiniowania wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych będących własnością Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. utworzonych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, tj. budynku „R” realizowanego przez Spółkę przy ulicy Czerskiego w Malborku,

3) wpłacą najpóźniej do dnia podpisania umowy najmu kaucję zabezpieczającą na pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości 12-stokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal.

Wnioski o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych (zgodne z wytycznymi Malborskiego TBS Sp. z o.o. w Malborku) przyjmowane będą przez Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5 w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. po wcześniejszej konsultacji z Wydziałem Spraw Społecznych tut. Urzędu Miasta z Biurem ds. gospodarki zasobem mieszkaniowym (II piętro, pok. 229). Osobami do kontaktu w sprawie są Panie Beata Lewalska i Joanna Kaczmarska, tel. do kontaktu: 55/629-04-94.Szczegółowe informacje oraz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w plikach do pobrania na stronie Urzędu Miasta.