Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

2022-03-30 07:27:46 (ost. akt: 2022-04-05 06:39:47)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku z dnia 28 marca 2022 r. dotyczący wody dostarczanej z wodociągu publicznego Malbork zaopatrującego w wodę miejscowości: Malbork, Grobelno gm. Malbork, Nowa Wieś gm. Malbork, Krasnołęka gm. Stare Pole:

W dniu 22 marca 2022 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał w ramach nadzoru sanitarnego poboru próbek w zakresie wybranych parametrów chemicznych w „punktach zgodności” na terenie miasta Malborka. Na podstawie sprawozdań sporządzonych przez Laboratorium Badań Wody WSSE w Gdańsku stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza.

Powyższe przekroczenia norm sanitarnych podmiotowego parametru są spowodowane wyłączeniem z eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Malborku, która może powodować odrywanie się od wewnątrz ścian osadzonych tam związków żelaza.

Administrator wodociągu prowadzi działania naprawczo-modernizacyjne mające na celu przywrócenie sprawności stacji oraz włączenie jej do eksploatacji.

Informuje się mieszkańców:
Ponadnormatywna zawartość żelaza w wodzie może wpływać negatywnie na wygląd i smak wody, jednak NIE STANOWI zagrożenia dla zdrowia konsumentów.


W zakresie mikrobiologicznym woda odpowiada normom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

http://m.82-200.pl/2022/03/orig/untitled-1-8042.jpg