Wtorek, 25 stycznia 2022. Imieniny Miłosza, Pawła, Tatiany

Opiekunowie osób niepełnosprawnych zabezpieczeni

2017-03-16 15:14:07 (ost. akt: 2017-03-16 15:16:43)

Wiele osób rezygnuje z aktywności zawodowej, gdy musi poświecić się opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem, czy rodzicem. Do tej pory po śmierci podpieczonego znajdowały się w trudnej sytuacji, bez prawa do jakichkolwiek świadczeń.

Zmieniło się to od początku roku i teraz po śmierci niepełnosprawnego podopiecznego można ubiegać się o świadczenie przedemerytalne lub zasiłek dla bezrobotnych.

Aby opiekun, który utraci prawo do świadczenia lub zasiłku z powodu śmierci osoby, którą się opiekował, mógł otrzymać świadczenie przedemerytalne musi spełnić łącznie kilka warunków. Pierwszy z nich to pobierania nieprzerwanie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego przez co najmniej 365 dni. Opiekun musi zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od śmierci podopiecznego. Do uzyskania świadczenia przedemerytalnego konieczne jest także spełnienie kryterium wieku, czyli do dnia śmierci osoby, którą się opiekowała, kobieta musi ukończyć co najmniej 55 lat, a mężczyzna lat 60. Ponadto składając wniosek o świadczenie przedemerytalne trzeba udokumentować 20 letni dla kobiet lub 25 letni dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy oraz przedłożyć stosowne zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające 6-miesięczne pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych musi przypadać bezpośrednio po okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego. Prawo do świadczenia przedemerytalnego nie przysługuje jeśli między śmiercią podopiecznego, a dniem zarejestrowania w urzędzie pracy opiekun podjął pracę z tytułu której podlegał ubezpieczeniom społecznym. W przeciwnym razie po spełnieniu pozostałych warunków, z upływem 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych otrzyma świadczenie przedemerytalne.
Świadczenie przedemerytalne od 1 marca wynosi 1040,00 zł.