Czwartek, 22 lutego 2024. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Kurs ratownika WOPR

2022-03-23 07:27:17 (ost. akt: 2022-03-23 07:29:48)

Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza na Kurs ratownika WOPR.

Szkolenie realizowane będzie w trzech modułach w zależności od wieku uczestników. Szczególnie zachęcamy kursantów od 12 roku życia, dla których zdobycie stopnia Młodszego Ratownika WOPR stanowić będzie doskonałą alternatywę dla standardowych zajęć pływackich, nauczy samoratownictwa oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Egzamin wstępny odbędzie się na pływalni ZSP nr4 w Malborku przy pl. Narutowicza 14 02.04.2022r (sobota) o godzinie 12.00

CO ZABRAĆ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?
1. Opłatę za wejście na egzamin
2. Strój do pływania, ręcznik, klapki, czepek itp.
3. Długopis, notatnik.
Wszelkie formalności dopiero po zdaniu egzaminu wstępnego, który nie jest trudny

Informacje pod nr telefonu 502 462 324

WYMAGANIA FORMALNE NA KURS MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR:
1. Ukończone 12 lat
2. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia lub przeciwwskazań do pływania (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzic)
3. Pisemna zgoda na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie rodziców)
4. Umiejętność pływania potwierdzona kartą pływacką lub specjalną kartą pływacką
Wymagania umiejętności pływackich :
a. Przepłynięcie 50m kraulem ratunkowym i 50 m żabką ratunkową
b. Przepłynięcie 200 m sposobem dowolnym poniżej 5 minut
c. Unoszenie się na wodzie przez 1 minutę
d. Utrzymywanie się na pow. wody przez 1 min używając rąk i nóg
e. Utrzymywanie się na pow. wody przez 1 min używając tylko rąk
f. Utrzymywanie się na pow. wody przez 1 min przy pomocy tylko nóg
W trakcie szkolenia uczestnik poznaje umiejętności ratownicze w wodzie, podstawowe działania z zakresu pierwszej pomocy w zdarzeniach: skaleczeń, krwotoki, urazy narządów ruchu, nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenia oraz działania BLS czyli reanimacji wg. schematu z pierwszej pomocy.

WYMAGANIA FORMALNE NA KURS RATOWNIKA WOPR:
1. Ukończone 16 lat
2. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia lub przeciwwskazań do pływania
3. Pisemna zgoda na udział w szkoleniu (w przepadku os. niepełnoletniej oświadczenie rodziców)
4. Umiejętność pływania potwierdzona specjalną kartą pływacka tzw. żółty czepek

Wymagania umiejętności pływackich:
a. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym poniżej 1’40”
b. Przepłynięcie pod wodą dystansu 25 m
c. Przepłynięcie 300 m sposobem dowolnym w płetwach w czasie poniżej 4’30”
d. Przepłynięcie 300 m sposobem dowolnym poniżej 9minut
W trakcie szkolenia uczestnik poznaje umiejętności ratownicze w wodzie ,podstawowe działania z zakresu pierwszej pomocy w zdarzeniach: skaleczeń, krwotoki, urazy narządów ruchu, nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenia oraz działania BLS czyli reanimacji wg. schematu z pierwszej pomocy.

WYMAGANIA FORMALNE NA RATOWNIKA WODNEGO (ZAWODOWEGO) WG. MSW:
1. Ukończone 18 lat
2. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbywania szkolenia lub przeciwwskazań do pływania
3. Pisemna zgoda na udział w szkoleniu
4. Umiejętność pływania potwierdzona specjalną kartą pływacka (żółty czepek)
Wymagania umiejętności pływackich :
a. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym poniżej 1’40”
b. Przepłynięcie pod wodą dystansu 25 m
c. Przepłynięcie 300 m sposobem dowolnym w płetwach w czasie poniżej 4’30”
d. Przepłynięcie 300 m sposobem dowolnym poniżej 9 minut
e. Przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej wg. zadanego schematu

Egzamin końcowy teoretyczny-test 30 pytań
Egzamin końcowy praktyczny:

1. Przepłynięcie 400 m sposobem dowolnym poniżej 8 minut
2. Przepłynięcie 25 m pod wodą z wydobyciem 2 przedmiotów po drodze
3. Pływanie łodzią wiosłową
4. Przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej z wyłowieniem manekina na gł.1,5m i holowaniem go na dystansie 25 m
5. Przepłynięcie 50 m sposobem ratunkowym poniżej 55 sekund
6. Holowanie tonącego na dystansie 150 m z zastosowaniem 3 sposobów holowania
7. Wyciągnięcie na brzeg o wys. co najmniej 30 cm od lustra wody os. poszkodowanej i ułożenie jej w pozycji bezpiecznej.

Informacja: Dorota Grzywacka
http://m.82-200.pl/2022/03/orig/img-20170624-151433-8014.jpg