Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Malborka w sprawie naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

2022-03-17 12:48:53 (ost. akt: 2022-03-17 13:11:17)

Realizując postanowienia Uchwały Nr XLI/340/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Malborka lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, Burmistrz Miasta Malborka ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Malborka, z wyjątkiem obiektów których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.).

Przyznawanie dotacji odbywa sie na podstawie poprawnie wypełnionych wniosków złożonych przez zainteresowanych na wymaganym formularzu. Formularze można pobierać w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Malborka (pokój 207) lub ze strony internetowej o adresie:

Realizując postanowienia Uchwały Nr XLI/340/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Malborka lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, Burmistrz Miasta Malborka ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Malborka, z wyjątkiem obiektów których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.).

Przyznawanie dotacji odbywa sie na podstawie poprawnie wypełnionych wniosków złożonych przez zainteresowanych na wymaganym formularzu. Formularze można pobierać w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchmościami Urzędu Miasta Malborka (pokój 207) lub ze strony internetowej o adresie: www.bip.malbork.pl (zakładka Zagospodarowanie przestrzenne – Zabytki - Dotacje).

Wnioski należy kierować do Miejskiego Konserwatora Zabytków za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta lub pocztą na adres: Miejski Konserwator Zabytków, Plac Słowiański 5, 82 – 200 Malbork.

Termin składania wniosków ustala się do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Za przyjęte z zachowaniem terminu uważa się wnioski, które zostały złożone lub nadesłane pocztą do Urzędu Miasta w Malborku do ostatniego dnia terminu naboru.

Miejski Konserwator Zabytków deklaruje gotowość do pomocy w zakresie poprawnego wypełnienia wniosku oraz weryfikacji przedłożonych załączników, w celu uniknięcia jego odrzucenia z tytułu braków formalnych.

Uchwała oraz załączniki znajdują się na stronie: http://bip.malbork.pl/a,25979,2022.html
(zakładka Zagospodarowanie przestrzenne – Zabytki - Dotacje).

Wnioski należy kierować do Miejskiego Konserwatora Zabytków za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta lub pocztą na adres: Miejski Konserwator Zabytków, Plac Słowiański 5, 82 – 200 Malbork.

Termin składania wniosków ustala się do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Za przyjęte z zachowaniem terminu uważa się wnioski, które zostały złożone lub nadesłane pocztą do Urzędu Miasta w Malborku do ostatniego dnia terminu naboru.

Miejski Konserwator Zabytków deklaruje gotowość do pomocy w zakresie poprawnego wypełnienia wniosku oraz weryfikacji przedłożonych załączników, w celu uniknięcia jego odrzucenia z tytułu braków formalnych.

Uchwała oraz załączniki znajdują się na stronie: http://bip.malbork.pl/a,25979,2022.html