Niedziela, 2 października 2022. Imieniny Racheli, Sławy, Teofila

Podpisano umowy na rewitalizację kolejnych budynków

2022-03-16 14:24:26 (ost. akt: 2022-03-16 15:32:53)

W środę 16 marca w Urzędzie Miasta Malborka Burmistrz Marek Charzewski podpisał umowy z przedstawicielem "Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Klaudia Malinowska" z Malborka na prace remontowe dwóch kolejnych budynków w ramach programu rewitalizacji „Malbork na +”

Pierwsza umowa dotyczy wykonania prac remontowych elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 23 w Malborku.

Koszt inwestycji: 117.472.20 zł

Druga umowa dotyczy prac remontowych elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 62 w Malborku.

W ramach prac wykonane zostanie:
- renowacja elewacji,
- wykonanie izolacji,
- renowacja i wymiana stolarki,
- remont klatki schodowej,
- remont werandy.

Koszt inwestycji: 329.678.40 zł

Planowany termin ukończenia prac: 30 sierpnia 2022 r.

Prace po zakończeniu realizacji będą objęte 60-miesięczną gwarancją wykonawcy.

Prace dofinansowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.