Piątek, 9 grudnia 2022. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

2022-03-11 11:12:46 (ost. akt: 2022-03-11 12:00:17)

http://m.82-200.pl/2022/03/orig/edukacja-w-malborku-informacja-dla-rodzicow-dzieci-z-ukrainy-1-7969.jpg
PRZEDSZKOLE (dzieci w wieku 3-5 lat)

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork (Plac Słowiański 5)

Przedszkola przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

1. Przedszkole nr 5
ul. Wincentego Witosa 10
2. Przedszkole nr 8
ul. Adama Mickiewicza 40
3. Przedszkole nr 10
ul. Władysława Reymonta 3
4. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Malborku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Malborku
ul. Józefa Wybickiego 32

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny w sekretariacie placówki

ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE (dzieci w wieku 6 lat)

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork (Plac Słowiański 5):

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku
Aleja Wojska Polskiego 479
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Malborku
ul. Stanisława Hadyny 18
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku
ul. Tczewska 13
4. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku
ul Generała de Gaulle'a 91
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku
Plac Narutowicza 15

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym są inne podmioty:

Oddział Przedszkolny w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej w Malborku
ul. Władysława Reymonta 24

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny w sekretariacie placówki

SZKOŁA PODSTAWOWA (dzieci w wieku 7-14 lat)

Dziecko w wieku 7-18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu do ukończenia szkoły podstawowej. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organizuje się w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Malbork (Plac Słowiański 5)

Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku
ul. Stefana Żeromskiego 45
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku
Aleja Wojska Polskiego 479
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Malborku
ul. Stanisława Hadyny 18
4. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Malborku
ul. Józefa Wybickiego 32
5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku
ul. Tczewska 13
6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku
ul Generała de Gaulle'a 91
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku
Plac Narutowicza 15

Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym są inne podmioty

Katolicka Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Malborku ul. Władysława Reymonta 24

Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia, itp.). Jeśli ich nie posiadasz – wystarczy oświadczenie
o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko poprzednio uczęszczało. Dyrektor szkoły zdecyduje, do której klasy będzie uczęszczało dziecko.


Oddział przygotowawczy
Nauka w formie oddziału przygotowawczego będzie organizowana w Mieście Malborku na poziomie szkoły podstawowej, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły.

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 uczniów, a nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (dzieci w wieku 14-18 lat)

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

Organem prowadzącym malborskie szkoły ponadpodstawowe
jest Starostwo Powiatowe w Malborku. Więcej informacji na ich temat można uzyskać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku (Plac Słowiański 17), pod numerem telefonu: (55) 646-04-48