Piątek, 19 lipca 2024. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Otwarty konkurs ofert dla NGO na pomoc potrzebującym Ukraińcom ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego

2022-03-08 11:55:06 (ost. akt: 2022-03-08 12:00:12)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.”

Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych.

I. nabór do dnia 24.03.2022 r. (do godz. 15:45 w serwisie witkac.pl; w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w godz. 7:45-15:45),

II. nabór od dnia 05.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. (do godz. 15:45 w serwisie witkac.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w godz. 7:45-15:45).

Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania pod linkiem:
https://pomocukrainie.pomorskie.eu/2022/03/04/otwarty-konkurs-ofert-dla-ngo-na-pomoc-potrzebujacym-ukraincom/