środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

XLII sesja Rady Miasta Malborka

2022-02-17 08:14:29 (ost. akt: 2022-02-17 08:16:49)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

24 lutego 2022 roku, godz. 14.00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 r. – II zmiana, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska – Downar;
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków c zęściowego l ub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu
ich pobierania - ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
c) w sprawie przystąpienia do Programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 – ref. Jacek
Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
d) w sprawie nadania nazwy ulicy - ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. Adam Ilarz
Przewodniczący komisji SWiP.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji:
Komisja Finansów i Rozwoju Miasta – 23.02.2022 r. godz. 13.00 (tryb zdalny)
Komisja Oświaty Kultury i Sportu – 23.02.2022 r. godz. 13.00 (tryb zdalny)
Komisja Spraw Społecznych – 23.02.2022 r. godz. 13.00 (tryb zdalny)
Komisja Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji – 23.02.2022 r. godz. 13.00 (tryb zdalny)