Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Nowe kwalifikacje uczniów ZSP nr 3

2022-02-16 12:24:43 (ost. akt: 2022-02-16 19:27:48)

10 uczniów z klas kształcących się w zawodach technik informatyk i technik programista Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w okresie ferii uczestniczy w kursie pn. „Miernictwo i montaż światłowodowych bezprzewodowych i miedzianych lokalnych sieci komputerowych. Celem 20 godzinnego kursu jest wyposażenie uczestników w dodatkowe kompetencje zawodowe z zakresu technologii światłowodowej.

Program szkolenia obejmuje wprowadzenie do podstaw technologii światłowodowej, zagadnienia związane z miernictwem i montażem lokalnych sieci komputerowych ,w tym złącza miedziane typu patchcord + gniazdo dla rozwiązań cat6A i wyższych, obsługę spawarki światłowodowej, wykonywanie spawów oraz naukę wykonywania pomiarów reflektometrem. Szkolenie realizuje firma Malborskie Światłowody Sp. z o.o. która wygrała przetarg w Starostwie Powiatowym w Malborku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM”.