środa, 6 grudnia 2023. Imieniny Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Nowe komputery i sprzęt informatyczny w ramach „Cyfrowej Gminy”

2022-02-16 07:33:00 (ost. akt: 2023-04-19 13:52:55)

Miasto Malbork otrzymało dotację na doposażenie w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny urzędu, jednostek podległych oraz szkół.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyfryzacji instytucji samorządowych w tym w szczególności wsparcie w zakresie realizacji usług teleinformatycznych, edukacji zdalnej, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione komputery, serwery, systemy backup, urządzenia wielofunkcyjne, system audiowizualny, monitory interaktywne, projektory z funkcją smart oraz FIREWALL i oprogramowanie antywirusowe.

Projekt jest dofinansowany w kwocie 1 143 030,00 zł (100%) w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Jego realizacja zakończy się w czerwcu 2023 roku.

Wyzwania, które przed nami postawił czas pandemii Covid-19 związane ze zdalnym dostępem do usług urzędu, zdalną edukacją czy pracą pokazały, że jednostki samorządowe, w tym nasz urząd i nasze placówki, nie są w najlepszej "kondycji informatycznej". Dlatego tak ważne jest doposażenie w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny. Jesteśmy przekonani, że pewne formy pracy zdalnej zdalnej utrwalą się wśród urzędników po zakończeniu pandemii, gdyż są bardziej ekonomiczne i oszczędzają czas, jak np. szkolenia, spotkania czy konferencje, stąd konieczność przystosowania ich do wymagań obecnego czasu - informuje Marek Charzewski Burmistrz Miasta Malborka.
http://m.82-200.pl/2023/04/orig/cyfrowa-gmina-poprawne-9302.jpg