Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Uczennice I LO w Malborku stypendystkami Prezesa Rady Ministrów

2022-02-11 10:35:24 (ost. akt: 2022-02-11 10:39:09)

Magdalena Gałązka oraz Dominika Wrzochalska uczennice I LO otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały. Uczennice zostały wyróżnione za osiągnięcia naukowe i wysiłek twórczy związany z rozwijaniem swoich pasji.

Magdalena Gałązka jest uczennicą klasy trzeciej o profilu biotechnologicznym. Od początku nauki w szkole wykazywała się pracowitością i kreatywnością. Do realizacji zadań szkolnych podchodziła z pasją i zaangażowaniem, biorąc udział w konkursach, projektach społecznych, angażując się również w działalność szkolnego wolontariatu (wolontariat podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wolontariat podczas Castle Triathlon Malbork, wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w Malborku). Jeszcze w czasie nauki w gimnazjum otrzymała trzykrotnie stypendium Burmistrza Miasta Malborka.

Do konkursu organizowanego w ramach projektu Zdolni z Pomorza pod nazwą Pomorska Liga Zadaniowa uczennica przystępuje rokrocznie. W roku szkolnym 2021/2022, zajmując I miejsce w etapie powiatowym tego konkursu z biologii i zdobywając tytuł laureata, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. W ramach projektu Zdolni z Pomorza Magdalena Gałązka uczestniczyła również w zajęciach z matematyki. Swoją wiedzę matematyczną weryfikowała także w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur (wyróżnienie w roku 2018).

Jako uczennica klasy biotechnologicznej Magdalena Gałązka wzięła udział w II etapie ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2021. Ukończyła również kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w roku 2019, a w konkursie dziennikarskim Co Cię boli, Ziemio, organizowanym przez Samorząd Uczniowski ZSP nr 3 w Malborku, zajęła I miejsce. Najwyższą lokatę zdobyła również praca uczennicy w konkursie literackim zorganizowanym przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku w 2020 r.. W roku szkolnym 2021/2022 Magdalena Gałązka z sukcesem aplikowała do udziału w projekcie Nauka to ludzie. Jego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także ich wpływu na rozwój nowoczesnych narzędzi medycyny i jakość życia pacjentów. Uczestnictwo w cyklu ośmiu spotkań z wykładami może również okazać się niezwykłą pomocą przy wyborze wymarzonego kierunku studiów.

Dominika Wrzochalska jest uczennicą klasy trzeciej o profilu ekonomicznym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje po raz drugi. Jest laureatką VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego Po polsku o historii dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021. Zarówno w klasie drugiej, jak i w klasie trzeciej brała również udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. W roku szkolnym 2020/2021 przystąpiła również do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg w Gdańsku, biorąc udział w jej II etapie. W związku z jubileuszem 60 – lecia działalności Muzeum Zamkowego w Malborku uczennica przystąpiła do konkursu Pamiętam, jak … Pamiętam, że … dzieląc się wspomnieniami związanymi z wizytą w tej placówce muzealnej i zdobywając nagrodę specjalną jury.

W bieżącym roku szkolnym gratulujemy Dominice Wrzochalskiej tytułu finalisty etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej w dziedzinie kompetencji społecznych i życzymy sukcesu w etapie wojewódzkim tego konkursu.

Dyrekcja i grono pedagogiczne I LO w Malborku wierzą, że otrzymane przez uczennice stypendia będą dla nich wsparciem w dalszej edukacji.