Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Budynek przy Orzeszkowej 23 zmieni się w ramach projektu rewitalizacji "Malbork na +"

2022-02-07 10:50:04 (ost. akt: 2023-02-10 11:20:15)

Miasto Malbork poszukuje wykonawcy na prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 23 w Malborku.

Prace dofinansowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie do znalezienia na Platformie Zakupowej.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg