środa, 29 czerwca 2022. Imieniny Pawła, Piotra, Salomei

Budynek przy Orzeszkowej 23 zmieni się w ramach projektu rewitalizacji "Malbork na +"

2022-02-07 10:50:04 (ost. akt: 2022-02-07 10:54:52)

Miasto Malbork poszukuje wykonawcy na prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 23 w Malborku.

Prace dofinansowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie do znalezienia na Platformie Zakupowej.