Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Kolejny budynek zmieni się w ramach projektu rewitalizacji "Malbork na +"

2022-02-04 11:22:01 (ost. akt: 2023-02-10 11:20:09)

Miasto Malbork poszukuje wykonawcy na prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 62 w Malborku.

W ramach prac wykonane zostanie:
- renowacja elewacji,
- wykonanie izolacji,
- renowacja i wymiana stolarki,
- remont klatki schodowej,
- remont werandy.

Prace dofinansowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie do znalezienia na Platformie Zakupowej.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg