środa, 27 września 2023. Imieniny Damiana, Mirabeli, Wincentego

Do 27 lutego rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

2022-02-02 08:09:39 (ost. akt: 2022-02-02 08:09:45)

W czasie zamknięcia szkół ubezpieczeni rodzice i opiekunowie mogą ponownie korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 do 27 lutego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Można też z niego skorzystać, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu).

Na tych samych zasadach świadczenie przysługuje także rodzicom dzieci do 16. lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18. lat, w przypadku umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić swoim podopiecznym opiekę z powodu zamknięcia placówki. Chodzi tu o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Co ważne, rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. obowiązkowym z umowy o pracę lub dobrowolnym z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej).

Oświadczenie o sprawowaniu opieki trzeba złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.

Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.