Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Nabór do projektu "Profesjonalne doradztwo personalne=zatrudnienie..."

2017-03-13 13:03:11 (ost. akt: 2017-03-13 13:20:53)

Trwa nabór do projektu „Profesjonalne doradztwo personalne = zatrudnienie; projekt dla osób bezrobotnych zamieszkujących powiat bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czas realizacji projektu: 01.10.2016 – 28.02.2018
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, które ukończyły 30 rok życia i zamieszkują jeden z niżej wymienionych powiatów: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski.
W projekcie zakłada się objęcie wsparciem 100 osób w tym:
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- kobiety
- osoby z niskimi, zdezaktualizowanymi/ niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy kwalifikacjami

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na bezpłatne staże zawodowe ze stypendium.

W ramach projektu oferujemy:
Bezpłatne doradztwo zawodowe i personalne – indywidualne i grupowe
Bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone egzaminami
Staże zawodowe ze stypendium
Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia
Zwrot poniesionych kosztów opieki nad osobą zależną podczas wsparcia indywidualnego, grupowego i szkoleń zawodowych.

Informacje nt. projektu udzielane są telefonicznie od środy do niedzieli pod numerem 55 272 56 27 w Wyższej Szkole Gospodarki w Malborku.