Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Od 11 grudnia nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie pomorskim

2016-12-02 11:36:09 (ost. akt: 2016-12-02 12:02:47)

Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni od dnia 11 grudnia 2016r będą realizowały ofertę przewozową zamówioną przez organizatora przewozów, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Oferta jest w zasadniczej części kontynuacją obecnie funkcjonującego rozkładu jazdy.

Drobne zmiany dotyczące godzin kursowania wynikają z otrzymanych wniosków podróżnych oraz z konieczności dostosowania się do kursujących pociągów innych przewoźników (np. poc. EIP Premium) posiadających priorytet w konstruowaniu rozkładu jazdy. Ze szczególną uwagą podeszliśmy do pociągów dowożących/odwożących do pracy i szkół kursujących w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego. W godzinach tych uruchamiamy większą ilość pociągów i wspólnie z organizatorem dążymy do stworzenia rozkładu jazdy, który w możliwie największym stopniu zaspakaja potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Większość uruchamianych pociągów będzie kursowało w zestawieniach 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych (2 EZT). W pierwszych dniach obowiązywania nowego rozkładu jazdy obserwacjom poddamy kształtujące się przepływy osób i na bieżąco będziemy reagować dostosowując w miarę możliwości zestawienia poszczególnych pociągów.

Opublikowany rozkład jazdy obowiązujący do dnia 11 marca 2017r jest rozkładem tymczasowym, zarządzonym na jeden z pięciu okresów obowiązywania związanym z kolejnym etapem prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe prac modernizacyjnych. Pociągi jednak w tym okresie będą kursowały w relacjach i układzie zbliżonym do zamówionego przez przewoźnika.

W porównaniu do rozkładu obecnie obowiązującego zwiększono z 10 do 11 liczbę połączeń na odcinku Gdynia – Hel, z tym że do dnia 21 kwietnia 2017r w czterech przypadkach na odcinku Władysławowo – Hel przewóz podróżnych będzie realizowany autobusami „kolejowej komunikacji uzupełniającej”, w których obowiązywała będzie taryfa ”Przewozów Regionalnych”. Zwiększeniu ulega również ilość połączeń na odcinku Chojnice – Kościerzyna (z 3 par do 4 par na odcinku Chojnice – Kościerzyna i jednej pary Chojnice – Brusy, która zostaje wydłużona do miejscowości Dziemiany Kaszubskie), lecz w tym przypadku także dwie pary na odcinku Chojnice – Kościerzyna i 1 para na odcinku Chojnice – Dziemiany Kaszubskie będą realizowane autobusami „kolejowej komunikacji uzupełniającej”.

Kontynuowana będzie na dotychczasowych odcinkach dobrze odbierana przez podróżnych oferta „Połączenie w Dobrej Cenie” (PwDC).

W celu zwiększenia dogodności podróżowania uruchamiamy 4 bezpośrednie pociągi (2 pary) w relacjach Chojnice – Słupsk i Słupsk – Chojnice przez Szczecinek, poprzez połączenie relacji na odcinkach Chojnice – Szczecinek i Szczecinek - Słupsk
Istotną zmianą dla podróżnych będzie obsługa odcinka Gdynia Główna – Słupsk przez „Konsorcjum” przewoźników ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. i PKP „Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście” sp. z o.o.

W ramach umowy „Konsorcjum” 14 pociągów w relacjach Gdynia Główna – Słupsk i Słupsk – Gdynia Główna obsługiwane będzie przez tabor i drużyny pociągowe ”Przewozów Regionalnych”. Pociągi te będą w całej relacji kursowały torami linii 202 (tory dalekobieżne PLK) i zatrzymywały się będą na stacjach z pominięciem przystanków osobowych. W rozkładzie jazdy oznaczono je nazwą „Sprinter”.

We wszystkich pociągach PR i SKM na odcinku Gdynia Główna – Słupsk będzie obowiązywała taryfa SKM. Dla podróżnych odbywających przejazd na odcinkach stycznych z kierunków Elbląg/Olsztyn/Bydgoszcz do stacji położonych na odcinku Gdynia Główna – Słupsk i w kierunku zwrotnym w niektórych pociągach (np. Łyna, Wiślany, Sambor) będzie istniała możliwość kontynuowania podróży bez przesiadania na stacji Gdynia, jednakże w takim przypadku w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy podróżnych o uzyskanie pełnej informacji u drużyny konduktorskiej.

Dla podróżnych korzystających z przejazdów na odcinkach stycznych proponujemy wspólną ofertę taryfową Przewozów Regionalnych i PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście „wspólny przejazd".

Podróżny przed zakupem w kasie biletowej zobowiązany jest  określić stację styczną dla obu przewoźników  tj. stację przesiadania.

Przejazd odbywa się na podstawie jednego biletu. Cenę biletu stanowi suma cen biletów obu przewoźników pomniejszona o 5% upustu. Oferta dotyczy biletów jednorazowych i okresowych. 
Będzie miało miejsce również honorowanie biletów zgodnie z umową z Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej. 

Bilety metropolitalne  jednorazowe i miesięczne są honorowane na liniach kolejowych ograniczonych stacjami: Babi Dół, Cieplewo, Luzino, Reda Rekowo przez obu przewoźników kolejowych.

W wielu przypadkach zmianom ulegną tory/perony z których odjeżdżają pociągi na poszczególnych stacjach i przystankach, prosimy zatem podróżnych aby przed rozpoczęciem podróży sprawdzili wszystkie informacje dotyczące danego połączenia. Szczegółowe informacje znajdują się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych oraz na stronie www.przewozyregionalne.pl

Ponadto informacji o rozkładzie jazdy udzielają pracownicy kas biletowych oraz drużyny konduktorskie w pociągach.