Piątek, 21 stycznia 2022. Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory

XL budżetowa sesja Rady Miasta Malborka

2021-12-13 14:31:09 (ost. akt: 2021-12-13 14:34:15)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

20 grudnia o godzinie 10:00 w trybie zdalnym rozpocznie się XL budżetowa sesja Rady Miasta Malborka.

Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały budżetowej:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej, ref. Skarbnik Miasta Małgorzata Pilarska-Downar,
b) odczytanie Uchwały Nr 257/g121/F/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Malborka na lata 2022 – 2038,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2022 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 258/g121/P/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Malborka na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 r. – XIV zmiana, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska – Downar;
b) w sprawie przyjęcia na rok 2022 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka, Joanna Żołdak dyr. CPiTU;
c) w sprawie przystąpienia Miasta Malborka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
d) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
e) w sprawie nadania nazwy skwerowi w Malborku, ref. Paweł Dziwosz przewodniczący Rady Miasta;
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. Adam Ilarz przewodniczący komisji SWiP.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta odbędzie się dnia 17 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym