Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Miasto Malbork otrzyma wsparcie eksperckie w ramach złożonego projektu w Programie „Plan Działań Dla Miast

2021-12-08 13:41:01 (ost. akt: 2021-12-08 14:24:20)

Miasto Malbork otrzyma wsparcie eksperckie w ramach złożonego projektu w Programie „Plan Działań Dla Miast organizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Jest to efekt złożonego przez miasto wniosku w ramach Modelowej Lokalności na wsparcie eksperckie w ramach konkursu IRMiR.

Kryterium kwalifikacji do programu stanowiły dotychczasowe osiągnięcia miast na podstawie zgłoszonego projektu wpisującego się w wybrany cel zrównoważonego rozwoju. Ideą programu jest zaangażowanie najlepszych samorządów w Polsce do wspólnego opracowania ,,Planu Działań Dla Miast’’, dokumentu stanowiącego integralną część przedsięwzięć związanych 11. sesją Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum), a także objęcie ich wsparciem eksperckim przy realizacji zgłoszonego projektu.

Zgłoszony w listopadzie projekt pt: "Zmieniaj siebie i otoczenie- działania wspierające włączenie społeczne, integracje i wzrost poczucia tożsamości wśród mieszkańców Malborka na obszarze rewitalizacji” odpowiedna na Cel 11 – Zrównoważone Miasta i społeczności - mówi Anna Olkowska-Jacyno specjalista ds. rewitalizacji.

Po zakończonym naborze Komisja Konkursowa przeprowadziła analizę zgłoszeń w 17 kategoriach tożsamych z celami zrównoważonego rozwoju określonymi w Agendzie 2030. Wybrano 37 miast które w najszerszych zakresie udokumentowały dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zrównoważonej transformacji zgodnej z potrzebami mieszkańców oraz przedstawiły najciekawsze projekty do realizacji w 2022 r.. Wśród nich jest Malbork zgłoszony z projektem pt: "Zmieniaj siebie i otoczenie- działania wspierające włączenie społeczne, integracje i wzrost poczucia tożsamości wśród mieszkańców Malborka na obszarze rewitalizacji”.

Działania przeznaczone do realizacji w zgłoszonym projekcie stanowią uzupełnienie części zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Malbork na + - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka”. Ich celem jest przede wszystkim włączenie społeczne przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze, odnowa istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury. Działania zostały także uzupełnione o aspekt klimatyczny – wspólne zakładanie ogrodów deszczowych, warzywnych czy kwiatowych w odniesieniu do potrzeb czy wykonanie budek lęgowych dla ptaków czy odbetonowywanie przestrzeni przyległych do podwórek.

Malbork zakończył prace związane z zagospodarowaniem kwartału podwórek przy ul. Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego oraz Parku Kasztanowego przy ul Reymonta. Rozpoczęto roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni Parku Jerozolimskiego, natomiast w planach inwestycyjnych na rok 2022 jest rozpoczęcie zagospodarowania kwartału podwórek przy ul Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Żeromskiego oraz Placu 3-go Maja. Wszystkie te przestrzenie są istotne z punktu widzenia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jednak miasto widzi potrzebę większego zaangażowania lokalnych obywateli w ich funkcjonowanie. W szczególności istotne są kwestie związane z budowaniem poczucia lokalnej tożsamości oraz aspekty klimatyczne.

Nad wsparciem doradczym dla poszczególnych miast będzie czuwał opiekun merytoryczny reprezentujący konkretny cel zrównoważonego rozwoju, koordynujący proces doradczy we wszystkich miastach zakwalifikowanych do danego celu. Rolą eksperta będzie wspólnie z mieszkańcami rewitalizowanych przestrzeni wypracowanie specjalistycznego, indywidualnego doradztwa strategicznego, aby uczynić te przestrzenie bezpiecznymi, stabilnymi i sprzyjającymi mieszkańcom i turystom - wyjaśnia Anna Olkowska-Jacyno specjalista ds. rewitalizacji.

Ponadto wynikiem współpracy samorządów z ekspertami będą raporty przedstawiające dotychczasową drogę miast w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz wyznaczające ambitne cele na przyszłość. Z udziałem miast biorących udział w programie powstanie dokument pn. „Plan Działań Dla Miast”, będący drogowskazem dla innych ośrodków w Polsce i na świecie, pomocnym w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a także narzędziownik, będący instruktażem dla społeczności lokalnych i mieszkańców, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem.

Program Plan Działań Dla Miast zainicjowany został w październiku 2021 roku jako inicjatywa promująca miasta, poszukujących w modelowy sposób odpowiedzi na lokalne wyzwania zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju określonymi w Agendzie 2030.