Czwartek, 22 lutego 2024. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Nowe godziny i nowe stawki w Strefie Płatnego Parkowania

2021-12-03 12:46:22 (ost. akt: 2021-12-07 07:39:54)

Od 7 grudnia br. w Strefie Płatnego Parkowania obowiązują nowe godziny, w których należy uiścić opłatę za postój.

Na parkingach przy pl. Słowiańskim, ul. Kościuszki, pl. Narutowicza, ul. Wareckiej, ul. Piłsudskiego, ul. Poczty Gdańskiej i ul. Kopernika opłatę trzeba będzie uiszczać od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 17.00, a nie jak do tej pory do godz. 15.00.

Zmienia się również opłata za parkowanie. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną, jaka została wrzucona do parkometru, z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty, z zastrzeżeniem, że od 7 grudnia br. minimalna opłata wyniesie 1 zł i jest opłatą za pierwsze 30 minut parkowania. Za każdą następną godzinę opłata wynosi 2 zł.

Poza ustawowymi zwolnieniami z opłat za parkowanie wymienionymi w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wprowadza się zerowe stawki opłat dla:

- pojazdów Zakładu Energetycznego, Wodociągów, Gazowni oraz Gospodarki Komunalnej usuwających awarie w pasie drogowym,
- posiadaczy europejskiej karty parkingowej oraz pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych parkujących pojazdy tylko na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. W każdym innym przypadku parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych
- kierujących taksówkami parkujących na wyznaczonych dla nich miejscach do parkowania,
- pielęgniarek środowiskowych, opiekunek społecznych i lekarzy rodzinnych w czasie wykonywania świadczeń, osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez Burmistrza Miasta Malborka.