Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Uwaga, ważne! Granty PPGR - aktualizacja danych

2021-12-03 10:06:25 (ost. akt: 2021-12-06 09:38:14)

W związku z aktualizacją weryfikacji złożonego przez Miasto Malbork wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", nałożono na Urząd Miasta Malbork obowiązek zweryfikowania danych podanych w złożonych przez Państwa oświadczeniach niezbędnych do dalszej oceny formalno- merytorycznej wniosku.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie do dnia 10.12.2021 r. (piątek) do godziny 12:00 do budynku Urzędu Miasta dokumentów potwierdzających:
-pokrewieństwo w linii prostej (np. kserokopia odpisu aktu urodzenia,(np. w przypadku dziadka/babci-akt urodzenia dziecka i rodzica, w przypadku pradziadka/prababci akt urodzenia dziecka, rodzica i dziadka/babci, aktu zgonu- oryginał do wglądu)
- zamieszkanie na terenie gminy (np. kserokopia legitymacji szkolnej-oryginał do wglądu-jeżeli widnieje adres zamieszkania lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie dziecka na terenie miasta Malbork).
- dzieci chodzące do szkół poza terenem miasta zobowiązani są dostarczyć oświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt nieotrzymania sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy w roku ostatnim oraz poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Jednocześnie informujemy, że niedostarczenie w/w dokumentów we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem Państwa wniosku.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (parter)