Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

XXXIX sesja Rady Miasta Malborka

2021-11-18 10:17:49 (ost. akt: 2021-11-18 10:19:33)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

25 listopada 2021 roku o godz. 14.30 w trybie zdalnym odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok – XII zmiana, ref. M.Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie wniesienia udziałów do Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ref. K. Kostrzewa – Rzoska nacz. wydz. RGP;
c) w sprawie wniesienia udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o.
ref. K. Kostrzewa – Rzoska nacz. wydz. RGP;
d) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2022, ref. nacz. wydz. SPS Sylwia Starosta Romańczuk;
e) w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2022-2025, ref. nacz. wydz. SPS Sylwia Starosta Romańczuk;
f) w spawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza
Transportowego, ref. Burmistrz Miasta;
g) w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Malborka, ref. przewodniczący Kom. SWiP Adam Ilarz;
h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. przewodniczący Kom. SWiP
Adam Ilarz;
i) w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Malborka, ref. przew. kom.
Rewizyjnej D. Rowiński;
j) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Posiedzenia komisji:
Komisja OKS – 23.11.2021 r. godz. 13.00 tryb zdalny
Komisja SPS – 23.11.2021 r. godz. 14.00 tryb zdalny
Wspólne posiedzenie Komisji GKM i Komisji Fin. i RM – 24.11.2021r. godz. 14.00 tryb zdalny